Politiattester

Postet av Kontoret den 19. Apr 2015

Krav om politiattest
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.Organisering i Holmlia Sportsklubb
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal fremskaffe politiattest.Kravet gjelder for trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige.Ansvarlig for politiattester i klubben er Manjit Singh. Har du spørsmål vedrørende innlevering av attester o.l, ta kontakt på tlf 47606265 eller masin@mattilsynet.no.Rutine for politiattester i klubben.Informasjon om politiattester på Norges indrettsforbunds sider finner du her.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.