INFORMASJON

Velkommen til HSK dans og ballett!

Alle dansetimer foregår i vårt eget studio i Holmliahallen. Pga oppussing ved Holmlia skole må man benytte inngangen som er ut mot Holmlia senter.

Ha med: 

- drikkeflaske

- innesko (gymsko)

- skift (om nødvendig)

- Break kurs: lue og  genser


Høstsemester 2021: 

Oppstart mandag 23. august - uke 34

Uke 40: Høstferie Ingen dansekurs

Planlagte arrangementer:


Uke 40: Høstferie. Ingen dansekurs


United, Holmlia Kirke - til årets tv-aksjon - 23. oktober


Juleforestilling - 28. november, med generalprøve 27. november

Juleforestillingen må være litt før i år, og vi vil derfor ha dansetimer til og med ut uke 49 ( 9. desember siste dag i semesteret)


Semesteravslutning: Uke 49 - siste dansedag er 9. desember.


___________________________________________________________________________________________________

I klassene til HSK dans og ballett ønsker vi å ha noen trivselsregler slik at alle trives, og at det blir et hyggelig sted å være for både instruktørene og barna!

Oppmøte minimum 10 min før timen for skift og do

Respektere meddansere og instruktør

Fravær meldes til instruktør via mail 

Mat foretas før eller etter klassen 

Dopause under klassen: barna skal spørre om de får lov

Drikkepauser kun når instruktør sier ifra

Ro når musikken er på 


Vi ber foreldre om å vente utenfor undervisningsrommet under timen

Om dere blir forhindret i å komme, er det veldig fint om dere sender mail til instruktøren så de får beskjed. 

Annette Olsen (break mandager):
Annettee_92@hotmail.com

Julie Aasebø (hip hop tirsdager og ballett torsdager):

julieaaseb@hotmail.com

                                                                 Otto Russel (hip hop tirsdager): 

otto.russel96@gmail.com 

Lina Marie Wangsbro (jazz onsdager): 

linam2000@live.com 

Henriette Olsen (Ballett 10-16 år torsdager): 

henriettejolsen@gmail.com

 


_______________________________________________________________________________________________________________________


Når starter kursene?
 
Vi starter opp i uke 34/35 i høstsemesteret og i uke 2 i vårsemesteret.

Hva koster kursene?
Kroner 1200,- per semester. I tillegg kommer årsavgift til Holmlia sportsklubb på kr 200,- per år.  


Hvordan melder man seg på kurs?
Vi bruker deltager.no til påmelding. Her betaler du og melder deg på i samme moment. Dette sparer styremedlemmene, som er frivillige foreldre, for mye arbeid med utsending av fakturaer og purringer. Link til påmelding via deltager.no (se forside, høyre side).

Gis det søskenrabatt? 
Om søsken danser hos oss (uavhengig av klasse) gir vi 20% reduksjon på klassen til barn nr. 2/3. Barna må meldes på via deltaker.no, full pris må betales. Etter påmelding send en e-post til hskdans@yahoo.no med ditt kontonummer og vi vil refundere deg beløpet (240,-). Foresatte er selv ansvarlig for å melde fra at de har søsken dansende hos oss. 


Gis det rabatt på å gå på flere kurs?
Dersom du har barn som ønsker å gå på flere kurs, meld barnet på kursene og ta deretter kontakt med styret. Vi lager da en spesiell avtale og overfører rabatt tilbake til oppnevnt konto. For to kurs gis 20% rabatt på kurs 2. For tre kurs gis 30% rabatt på kurs 3, for fire kurs gis 40% rabatt på kurs 4.  

NB! Gjelder per barn per semester. 

Er det forestilling eller opptredener?
Første helg i desember har vi vår årlige juleforestilling. Vi har en eller to visninger av denne avhengig av antall barn vi har på kurs. Tidspunkt er lørdag eller søndag mellom 13-17 (eksakt tid gis det nærmere beskjed om). Generalprøve er fredagen før fra klokka 17-19/19.30. (Tidene er cirka-tider, vi sender hjem de yngste barna først!) De yngste barna (barnedans 4-6 år og kreativ dans 4-6 år) danser en forestilling. Barn fra 7-9 år danser begge forestillinger.  Det selges billetter til denne forestillingen via Deltaker.no.  Billettinntektene dekker leie av lokale, utgifter til rekvisitter, kostymer etc, samt lønn til instruktører.

Vårsemesteret avsluttes i uke 24. Da er det en foreldrevisning i stedet for trening. Her kreves det ikke billetter. Det er en "gratis" visning. Noen av partiene fra 7 år og oppover avslutter semesteret med opptreden under Vær stolt festivalen i juni. Det byttes på hvem barn/partier som deltar her og på Dansens dager i slutten av april. Noen av gruppene deltar på Lysvandringen i september og United i slutten av oktober.  


Kostymer og informasjon om opptredener
Til opptredene i vårsemesteret trengs ikke kostymer. Det kan være instruktøren ber partiene ha på seg mørk bukse og lys t-skjorte eller liknende, men det er ikke beregnet at det kjøpes inn kostymer til disse arrangementene.Til juleforestillingen har vi opparbeidet oss en del kostymer. Det kan i tillegg være at kursdeltakerne får beskjed om å ha på seg hvitt tøy, lyst tøy el. Vi forsøker å gi beskjed om dette så tidlig som mulig. Instruktører har møte om forestillingen i slutten av september (to måneder før forestillingen) og da legges kjøreplanen. Siste uka før forestillingen pleier vi å ha treningen på Hauketo skole hvor vi har forestillingen.

Arrangeres det dugnader?
Holmliladans baserer sin inntekt i hovedsak på innbetaling av treningsavgift og ulike støtteordninger. Vi har foreløpig ikke praktisert dugnad i form av kakesalg, loddbøker etc. Imidlertid er dere foreldre viktige motivatører for barna og følger opp dansekurset, tar med andres barn på kurs. Dette er ofte usynlig dugnadsarbeid, men absolutt nyttig:) Til juleforestillingen kan det være vi setter opp hjelpere. Disse premieres med en gratis billett til forestillingen.

Hvem driver Holmlia sportsklubb, dans og ballett?
Det er frivillige foreldre. Oversikt over styremedlemmer, finner du under siden "For styret". Har DU lyst til å være med i styret? Send oss da en mail. Alle er hjertelig velkommen. Vi har styremøter ti ganger i året. 
Barn til styremedlemmer får gratis dansekurs hos oss! 


Hva er fordelen med å danse i en sports-klubb og ikke i en kommersiell danseskole?

Siden vi i styret ikke tjener penger på å drifte en danseskole går alt overskudd direkte tilbake til klubben og i ny danseaktivitet. Dette gjør at vi kan holde lavere priser. Det betyr ikke lavere kvalitet. Vi bruker dyktige instruktører som er både faglig (innenfor gitte dansegren) og pedagogisk utdannet. I tillegg er vi medlem av Norges Danseforbund og er således en del av idretten.

Hva er historien bak Holmliadans?
Vi var foreldre med dansebakgrunn som hadde barn som ønsket å danse. Etter å ha undersøkt, fant vi ut at det ikke var tilbud om dans i lokalmiljøet. Dette ønsket vi å gjøre noe med! Vi ville ha et godt dansetilbud for barn på Holmlia som kan gi godt grunnlag for evt. videre karriere innenfor dans. Vi har lagt vekt på å tilknytte oss stabile og dyktige instruktører og er i dag stolte av tilbudet vi kan gi. Det er faglig godt og det er absolutt INGEN grunn til å transportere barna ut av bydelen for å finne et godt dansetilbud! Snarere tvert i mot! Når det er sagt, så er vi ingen "elite"skole. Alle er velkomne til oss. Våre dyktige instruktører tilpasser kursene til barnas nivå.
 


Norges Danseforbund har utviklet foreldrevettregler som en veiledning til både klubber, trenere og foreldre. 
Dette er et reglement vi også følger og forventer at foreldre følger og er gjengitt nedenfor:

• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp 
• Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på
.
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.

• Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
 
• Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang 
• Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
• Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det


Annet du lurer på? Send oss mail, så svarer vi deg! Er spørsmålet av allmenn interesse/karakter, setter vi det inn som spørsmål her!