Alle dansetimer foregår i vårt eget studio i Holmliahallen (Nordåsveien 3). Man kan nå benytte inngangen fra begge sider av hallen. 

Ha med: 

 • - drikkeflaske
 • - innesko (gymsko) (ballettsko)
 • - skift (om nødvendig)
 • - Break kurs: lue og  lange bukser (må ha innesko/joggesko)

VårseMESTER 2024:

Oppstart Uke 3: Første dag med dans mandag 15.01.2024

Uke 8: Vinterferie -  Holmlia dans holder stengt 

Uke 13: Påskeferie - Holmlia dans holder stengt

Fridager: Vi følger skolens ferier og fridager

Siste uke med dans: uke 23

Det er ingen dans på Helligdager

Prøvetime før påmelding: Avtal gjerne en prøvetime før påmelding, men husk at noen kurs er veldig populære og kan bli fulle. Prøvetime på fulle kurs er ikke mulig. Hvis prøvetime er aktuelt, ta kontakt og avtal per e-post: dans@holmliasport.no


Planlagte arrangementer:

 • Dansens Dager: lørdag 27. april (noen utvalgte grupper skal opptre)
 • Vær Stolt Festivalen: lørdag  8 juni (noen utvalgte grupper skal opptre)


Trivselsregler

I klassene til Holmlia dans ønsker vi å ha noen trivselsregler slik at alle trives, og at det blir et hyggelig sted å være for både instruktørene og barna!

 • Oppmøte minimum 10 min før timen for skift og do
 • Respektere meddansere og instruktør
 • Fravær meldes til instruktør via mail 
 • Mat foretas før eller etter klassen 
 • Dopause under klassen: barna skal spørre om de får lov
 • Drikkepauser kun når instruktør sier ifra
 • Ro når musikken er på 
 • Ingen telefon tillatt i dansetimene 


Vi ber foreldre om å vente utenfor undervisningsrommet under timen

Om dere blir forhindret i å komme, er det veldig fint om dere sender mail til instruktøren så de får beskjed.


Vårt dansestudio i holmliahallen


 • HVORDAN MELDER MAN SEG PÅ KURS?
  Vi bruker deltager.no til påmelding. Her betaler du og melder deg på i samme moment. Dette sparer styremedlemmene, som er frivillige foreldre, for mye arbeid med utsending av fakturaer og purringer. Link til påmelding via deltager.no (se forside, høyre side).


 • HVORFOR INGEN FORELDRE INNE I DANSESTUDIO NÅR TIMENE PÅGÅR?
  Det er viktig at foresatte forbereder barna på at dere ikke skal være med inn i dansesalen når danseundervisningen pågår. Med foreldre i rommet ser vi av erfaring at barna konsentrerer seg dårligere og får mindre utbytte av danseundervisningen.
  For at barna skal føle seg trygge sammen med sin klasse og dansepedagog/instruktør, ber vi foresatte om å vente utenfor i loungen/venterommet.


 • GIS DET SØSKENRABATT?
  Om søsken danser hos oss (uavhengig av klasse) gir vi 20% reduksjon på klassen til barn nr. 2/3. Barna må meldes på via deltaker.no, full pris må betales. Etter påmelding send en e-post til dans@holmliasport.no  med ditt kontonummer og vi vil refundere deg beløpet. Foresatte er selv ansvarlig for å melde fra at de har søsken dansende hos oss. 


 • GIS DET RABATT VED Å GÅ PÅ FLERE KURS?
  Dersom du har barn som ønsker å gå på flere kurs, meld barnet på kursene og ta deretter kontakt med styret. Vi lager da en spesiell avtale og overfører rabatt tilbake til oppnevnt konto. For to kurs gis 20% rabatt på kurs 2. For tre kurs gis 30% rabatt på kurs 3, for fire kurs gis 40% rabatt på kurs 4.  (gjelder ikke hvis kurs.2 er partiet Holmlia Dansekompani)
  NB! Gjelder per barn per semester. 


 • ER DET FORESTILLINGER OG OPPTREDENER?
  Vi har en årlige juleforestilling i slutten av november eller starten av desember. Tidspunkt er lørdag eller søndag mellom 13-16 (eksakt tid gis det nærmere beskjed om). Generalprøve er dagen før forestillingen. For å sikre at alle foresatte får billetter til forestillingen har vi to forestillinger - på samme dag. De yngste barna (Barnedans, Miniballet og Hip hop førskolebarn) danser kun en forestilling. Alle andre grupper danser begge forestillingene.  Det selges billetter til denne forestillingen via Deltager.no.  Billettinntektene dekker leie av lokale, utgifter til rekvisitter, kostymer etc, samt lønn til instruktører.
 • Vi deltar alltid på Vær stolt festivalen i juni. Det byttes på hvem barn/partier som deltar her. 
 • Vi deltar ofte på Dansens dager i slutten av april. Det byttes på hvem barn/partier som deltar her. 
 • Vi deltar på United i Holmlia Kirke i oktober, det er kirkens deltakelse i TV-aksjonen. Det byttes på hvem barn/partier som deltar her.   NÅR SLUTTER SEMESTERNE: 


 • NÅR SLUTTER SEMESTRENE:
  Vårsemesteret avsluttes i uke 23 (siste danseuke er ukedagene før Vær Stolt Festivalen)
  Høstsemesteret avsluttes i uke 49


 • ARRANGERES DET DUGNADER?
  Holmliladans baserer sin inntekt i hovedsak på innbetaling av treningsavgift og ulike støtteordninger. Vi har foreløpig ikke praktisert dugnad i form av kakesalg, loddbøker etc.
  Men vi trenger alltid frivillig hjelp under juleforestillingen, for å holde kostnadene nede (som også bidrar til lavere treningsavgift), frivillige hjelpere under juleforestillingen premieres med gratis billetter til seg selv + følge.
  Imidlertid er dere foreldre viktige motivatører for barna og følger opp dansekurset, tar med andres barn på kurs. Dette er ofte usynlig dugnadsarbeid, men absolutt nyttig :)


 • HVEM DRIVER HOLMLIA DANS?
  Oversikt over styremedlemmer, finner du under siden "For styret". Har DU lyst til å være med i styret? Send oss da en mail. Styremedlemmer blir valgt inn ved årsmøte (i februar/mars), for å kunne drive Holmlia dans må vi ha minst 4 styremedlemmer der alle har hver sine oppgaver.


 • HVA ER FORDELEN MED Å DANSE I HOLMLIA DANS (UNDER HSK) OG IKKE I EN KOMERSIELL DANSESKOLE?
  Siden vi i styret ikke tjener penger på å drifte en danseskole går alt overskudd direkte tilbake til klubben og i ny danseaktivitet. Dette gjør at vi kan holde lavere priser. Det betyr ikke lavere kvalitet. Vi bruker dyktige instruktører og dansepedagoger som er både faglig (innenfor gitte dansegren) og pedagogisk utdannet. I tillegg er vi medlem av Norges Danseforbund og er således en del av idretten. Vi har også et bredt tilbud innenfor flere dansesjangre og har et eget Dansekompani for deltakere som er spesielt interesserte i dans.


 • HVA ER HISTORIEN BAK HOLMLIA DANS?
  Vi var foreldre med dansebakgrunn som hadde barn som ønsket å danse. Etter å ha undersøkt, fant vi ut at det ikke var tilbud om dans i lokalmiljøet. Dette ønsket vi å gjøre noe med! Vi ville ha et godt dansetilbud for barn på Holmlia som kan gi godt grunnlag for evt. videre karriere innenfor dans. Vi har lagt vekt på å tilknytte oss stabile og dyktige instruktører og er i dag stolte av tilbudet vi kan gi. Det er faglig godt og det er absolutt INGEN grunn til å transportere barna ut av bydelen for å finne et godt dansetilbud! Snarere tvert i mot! Når det er sagt, så er vi ingen "elite"skole. Alle er velkomne til oss. Våre dyktige instruktører tilpasser kursene til barnas nivå, og vi tilbyr dans for både nybegynnere og viderekomne.
  Vi er også opptatt av at våre dansere skal få muligheter til å gå på kurs for å bli assistenter hos oss. Derfor vil assistentene dere ser hos oss være Holmlia-ungdom. 


 • FORELDREVETT
  Norges Danseforbund har utviklet foreldrevettregler som en veiledning til både klubber, trenere og foreldre. Dette er et reglement vi også følger og forventer at foreldre følger og er gjengitt nedenfor:

  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp 
  • Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
  • Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
  • Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang 
  • Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
  • Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det :)


Annet du lurer på? Kontakt oss, så svarer vi deg! Er spørsmålet av allmenn interesse/karakter, setter vi det inn som spørsmål her!