Åpen hall

Postet av Holmlia Sportsklubb den 20. Apr 2022


Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli og vannflaske.

 

Våre instruktører kommer fra ulike grener i klubben 

 

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 29 juni.


 
TINE FOTBALLSKOLE SOMMEREN 2022

Postet av Holmlia Sportsklubb den 20. Apr 2022

TINE fotballskole uke 25/2022

 

Holmlia SK Fotball inviterer også i år til fotballskole for jenter og gutter i alderen 7-13 år. Fotballskolen arrangeres på vår kunstgressbane på Lusetjern, også i år i samarbeid med Norges Fotballforbund og TINE. Fotballskolen arrangeres i uke 25, mandag 20.06.22-fredag 24.06.22, fra kl. 09.00-15.00.

Fotballskolen vil ledes av våre egne toppfolk, treneveilederne Adriana Imeri (jenter) og Reman Ahmed Menmi  sammen med og juniorlagstrener Franco Nuñez.

Det er stor etterspørsel etter plasser, så påmelding vil være etter først til mølla prinsippet!


Påmelding skjer via deltager.no.

VELKOMMEN TIL PÅSKEAKTIVITETER I HOLMLIA SPORTSKLUBB!

Postet av Holmlia Sportsklubb den 6. Apr 2022

ALLidrett i Fjellhallen for 1-7.klasse

HOLMLIA SPORTSKLUBB INVITERER BARN FRA 1. TIL 7.KLASSE  TIL IDRETTSKOLE OG AKTIVITETER I PÅSKEFERIEN.
DET ER #UNGETRENERE I SAMARBEID MED VOKSNE TRENERE OG ANSVARLIGE SOM VIL STÅ FOR OPPLEGGET.

Hver dag fra 10-16 i fjellhallen


Gå hit for mer informasjon og påmelding!Fritidsstipend

Postet av Holmlia Sportsklubb den 19. Mar 2022

Bydel Søndre Nordstrand har satt av midler i 2022 som skal inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, slik at de får et fullverdig fritidstilbud. 

Kriterier for å søke er

 • Søknaden skal gjelde barn og ungdom fra seks år og ut videregående skole.
 • Søknaden skal gjelde ett eller flere barn/ungdom, det kan ikke søkes for et helt lag.
 • Barnet/ungdommen må bo i Bydel Søndre Nordstrand. 
 • Foresatte skal samtykke til at det søkes økonomisk bistand til fritidsaktiviteter for barn og unge under 18 år.

Utgiftene stipendet kan dekke vil normalt være kontingenter, lisenser, medlemskap, egenandel ved cuper, turer og arrangement.

Søknad sendes av klubben - ta kontakt med lagleder/kontaktperson for lag/aktivitet eller direkte med kasserer i klubben Kari Hove på epost kasserer@holmliasport.no .
Innkalling til årsmøte 24. mars 2022

Postet av Holmlia Sportsklubb den 24. Feb 2022

Holmlia Sportsklubb innkaller til årsmøte  torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00. Møtet gjennomføres på klubbhuset i Lusetjerndalen. 

Klikk på lenkene under de ulike agendapunktene for å åpne saksdokumentene.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Styrets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning  og kontrollkomiteens rapport.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  1. Lov for Holmlia Sportsklubb
 7. Fastsette medlemskontingent på minimum kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett 2022
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan 2020 - 2024.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Velge i samsvar med innstilling fra valgkomite og styre (valg av valgkomite)
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. Fem styremedlemmer
  4. To varamedlemmer
  5. Kontrollkomite med to medlemmer og et varamedlem
  6. Valgkomité med leder, et medlemmer og et varamedlem.

12. Tildele ærespriser