Årsmøte i Holmlia Sportsklubb onsdag 29. mars 2017

Postet av Kontoret den 19. Mar 2017

Årsmøte i Holmlia Sportsklubb holdes på klubbhuset ved Lusetjern kunstgress onsdag 29. mars kl. 18.30.Sakspapirene finnes som lenke under de ulike agendapunktene

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.
  • enkeltmedlemskap.
  • familiemedlemskap.
  • støttemedlemskap.
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett.
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Velge
  • Leder og nestleder
  • Nestleder.
  • 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • To revisor.
  • Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand.
  • Representanter til Oslo idrettskrets ting.
  • Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  • Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer
 12. Tildeling av priserFor å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.