Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028

Postet av Kontoret den 3. Apr 2018

Bymiljøetaten har sendt Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 - 2028 på høring. Behovsplanen er et styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turvei og friluftsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Behovsplanen rulleres annen hvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan.

Hovedhensikten med behovsplanen er å synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 år. 

Holmlia Sportsklubb har mottatt høringsutkastet til uttalelse fra Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydelen. Sportsklubben ved hovedstyrets arbeidsutvalg har avgitt høringsuttalelse

Blant forslagene i behovsplanen som gjelder vår bydel og Holmlia særskilt, nevnes

  • Basishall for turn
  • Holmlia Idrettshall 2 – flerbrukshall
  • Danseanlegg
  • Lusetjern Idrettspark – terrengløype med lys
  • Kunstisbane på Holmlia
  • Ballbinge(er)
  • Holmlia bad - rehabilitering

Vi gleder oss til fortsettelsen!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.