#Ungetrenere-prosjekt

Postet av Kontoret den 10. Mar 2020

 

Holmlia Sportsklubb søker dyktig veileder og koordinator

 

Til vårt #Ungetrenere-prosjekt søker vi en dyktig veileder og koordinator.

 Stillingen er et engasjement knyttet til prosjektet #Ungetrenere. 


Om Holmlia Sportsklubb

Klubben er et fleridrettslag i Søndre Nordstrand og består av seks grupper: fotball, håndball, innebandy, turn, dans og ballett og basket.

 

Holmlia Sportsklubb er en breddeklubb. Gjennom å gi flest mulige barn og unge mulighet til å delta i idrettsaktivitet bidrar vi til at Holmlia er et bra sted å vokse opp og bo. Samtidig ønsker vi å bidra til å utvikle hver enket utøvers ferdigheter. Utvikling skal skje som en del av et planlagt løp som tar hensyn til den enkelte, og i tråd med klubben verdier.


Om Stillingen

Du vil få ansvar for å følge opp klubbens unge trenere innen fotball, håndball og innebandy, og bidra til trenernes opplæring, kursing og utvikling. Du vil samarbeide tett med klubbens administrative leder, treneransvarlig for hver av de idrettene, samt andre frivillige ledere. Du må regne med at den del av arbeidstiden blir brukt på ettermiddager, kvelder og helger.  

 

Stillingen rapporterer til klubbens styre.

 

Engasjementet er i første omgang en 50% stilling, tidsbegrenset til og med mai 2021, med mulig videreføring avhengig av finansiering. Arbeidssted er Holmlia klubbhus, Nordåsveien 1b, 1254 Oslo. Hjemmekontor kan avtales.
 Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og oppdatere kompetanseplan for trenerne. Arbeide frem en felles modul, «Holmlias trenerstige» for de tre idrettene fotball, håndball og innebandy, og individuelle planer for hver trener.
 • Koordinere og tilrettelegge opplæring, kursing og andre aktiviteter.
 • Skape fellesskap for unge trenere. Klubben skal gi de unge trenerne mer enn «bare» å være trener på et lag.
 • Oppfølging av den enkelte trener. Støtte de unge i trenerrollen. Være tilstede på treningsarenaene.
 • Utvikle felles skolering for alle trenere på de fagområdene som er felles for alle idrettene.
 • Ha kontakt med idrettsgruppenes (fotball, håndball og innebandy) treneransvarlige.
 • Jobbe med felles verdier for klubben på tvers av idrettene.
 • Arrangere felles samlinger på tvers av idrettene

Kompetanse

 • Trenerkompetanse og- erfaring (praktisk og teoretisk trenerutdanning – fra en av idrettene).
 • Annen erfaring innen barne- og ungdomsidrett (lagleder, administrativ erfaring).
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra veiledning av unge personer.
 • Kjennskap til Holmlia og Søndre Nordstrand

Personlige egenskaper

 • Strukturert og vant til å jobbe planmessig og med planarbeid.
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • En god motivator og relasjonsbygger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Alle som bidrar i arbeid med barn og unge for Holmlia Sportsklubb må kunne fremlegge gyldig politiattest.

 

 

Søknadsfrist: snarest

Søknad og spørsmål om stillingen rettes skriftlig pr. e-post til post@holmliasport.no

Merk e-posten med «Koordinator #Ungetrenere»

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.