Medlemskontingent 2017

Postet av Kontoret den 11. Jan 2017

Medlemskontingenten for 2017 ble fastsatt av årsmøtet i Holmlia Sportsklubb 30. mars 2016. Kontingenten er fastsatt til senest

  • Aktive medlemmer kr 200
  • Støttemedlemmer kr 100
  • Familiemedlemskap kr 500

For aktive medlemmer som meldes inn etter 1. august, er kontingenten kr 100 det første året.

Medlemskontingenten kreves inn av klubbens hovedstyre. I tillegg vil de ulike idrettene kreve inn treningsavgift for deltakelse i idrettsaktivitet. Treningsavgiften varierer med alder og type idrett, og vedtas på gruppenes årlige møter. Alle som deltar aktivt i idrett samt tillitsvalgte, må være medlem i klubben. Vi oppfordrer også foreldre, trenere og lagledere til å være medlemmer. Gjennom medlemskapet kan dere bidra til at det fattes gode vedtak på gruppenes årlige møter og klubbens årsmøte.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt. For å ha stemmerett gruppenes årlige møter og klubbens årsmøte må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forsikringsordninger knyttet til de ulike idrettsaktivitetene krever at klubben bekrefter medlemskap. Det forutsetter betalt medlemskontingent.

Kommunal støtte fordelt av Oslo Idrettskrets og av Bydel Søndre Nordstrand beregnes ut fra antall betalende medlemmer under 23 år. Jo flere betalende medlemmer, jo mer støtte får vi til våre idrettsaktiviteter.

Utsendelse av krav om betaling av medlemskontingent starter i disse dager parallelt med at vi ajourfører medlemsregisteret med nye medlemmer og registrerer utmeldinger. Kontingentkravet sendes til den epostadressen som medlemmet er registrert med i medlemsregisteret. Både epostadresse og andre adresseopplysninger kan det enkelte medlem selv vedlikeholde ved pålogging på www.minidrett.no.

Ønsker du å melde deg inn i Holmlia Sportsklubb, kan du gjøre det ved å benytte kontaktskjema på klubbens internettside. Du vil da bli kontaktet av medlemsansvarlig i den idretten du ønsker å delta i. Ønsker du å bli støttemedlem, kan du registerer inn navn, adresse, fødselsdato og epost på kontaktskjema - så vil du få tilsendt kontingentkrav for støttemedlemskap.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.